Verksamhetsberättelse

 

Verksamhetsberättelse för föreningen Grunden Sydöstra Skåne 2017

 

Föreningen har haft styrelsemöten den första onsdagen i varje månad.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande: Lars-Ola Nilsson

Vice ordförande: Jonas Nilsson

Sekreterare: Åsa Mårtensson

Kassör: Susanne Larsson

Ledamöter: Niclas Beckman, Helena Jakobsson, Marie Harvigsson

Suppleanter: Benny Rosdahl, Tore Persson, Kristina Jönsson och Roland Simonsson

 

Vi har fortsatt varit en del av arvsfondsprojeket Unga i Grunden tillsammans med Grunden Malmö. Unga i Grunden är ett metodutvecklingsprojektet som syftar till att skapa en helt ny ungdomsverksamhet som i praktiken styrs, beslutas och drivs aktivt av unga människor med intellektuell funktionsnedsättning i Grunden och i andra föreningar. Projektet skall möjliggöra för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att få inflyttande över besluten kring sin egen fritid och de egna aktiviteterna. Projektet har arrangerat olika aktiviteter kostnadsfritt i Ystad , Simrishamn och Tomelilla. Exempel på aktiviteter som genomförts är musik, film, matlagning, läger, studiebesök, utbildning med mera.

Inom ramen för projektet har det utbildats aktivitetsledare där man bland annat lärt sig att tala inför grupp, se sina styrkor/ svagheter med mera. De som gått kursen kan kalla sig ” Aktivitetscoach ”.

Korttidstillsynen i kommunerna i Sydöstra Skåne har också deltagit i några av aktiviteterna inom ramen för projektet unga i grunden.

I december genomförde vi en inspirationsdag i Tomelilla. Ett tiotal Föreningar kom för att visa upp sin verksamhet och erbjuda vår målgrupp att ta del av deras verksamhet. Under dagen kunde man prova på en rad olika aktiviteter såsom boule, skytte, Friskis och svettis, fotboll. Till arrangemanget kom ett 50 tal besökare.

 

Grunden har gjort samarrangemang ihop med Fritid LSS i kommunerna. Tillexempel: danser, sommarfest i Löderup och bingospel, dessa har givit föreningen inkomster.

Vår nya mötesplats har haft öppet varannan onsdag med program på Aktivitetshuset i Ystad. Även icke medlemmar har deltagit.

Vi har också öppnat ett nytt kontor på mötesplatsen i Ystad, där och kassören jobbar med daglig verksamhet härifrån. Vi har köpt in en ny dator och skrivare till kontoret.

Vi har haft en representant i Riksgrundens styrelse i Göteborg.

Föreningen har haft 2 speciella möten (workshops) i byn Järrestad med styrelsen och coacherna där vi har gått igenom ” hur vi ska ha det i vår förening”. Vi har bl a lärt oss och diskuterat om hur man jobbar som ordförande, sekreterare, kassör, coacher, inkomster o kostnader i vår förening och stadgarna. Vi har pratat om bemötande samt hur man är mot varandra. Vi har pratat om att införa någon form av mentorskap för nya medlemmar, detta ska vi vidareutveckla. Vi har bestämt att en ny broschyr ska göras.

Vi har inbjudit medlemmarna till 2 stormöten (både medlemmar + stödmedlemmar) där vi informerat och bjudit på förtäring.

Medlemsavgiften i vår förening har varit 80 kronor i år. Antalet medlemmar är ca 50 + 15 stödmedlemmar.

Vid årsmötet i mars blev det ett antal nya personer på olika poster i styrelsen bland annat ny ordföranden.

Grunden var med och hjälpte till vid olika stationer vid det årliga FOS-loppet som genomfördes i Ystad sandskog. FOS-loppet är ett årligt lopp för att främja hälsan och komma ut och socialisera med andra. Kommunerna och olika föreningar i SÖSK deltar. Det ekonomiska nettot skänktes till Barncancerfonden. I loppet deltog 137 personer.

På ett styrelsemöte inbjöds några kommunpolitiker som gav intressanta diskussioner inför valet i september, det framkom tydligt att det är svårt för många av brukarna att få hjälp med hur man ska rösta.

För föreningen Grunden Sydöstra Skåne, 2018-03-28

 

Styrelsen

 

 

Kontakt

Adress: Föreningen Grunden Sydöstra Skåne, Oskarsgatan 7c 271 32 Ystad

Telefon: 0708-78 08 87 

Email : grunden.sosk@hotmail.com

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved