Om Projektet

Om Vem Är Jag-Projektet

 

Projektet Vem Är Jag drivs av föreningen Grunden Sydöstra Skåne. Syftet med det treåriga Vem är jag-projektet är att stärka unga med

intellektuella funktionsnedsättningar i deras identitetsskapande och  utveckling av en positiv självbild, så att både socialt samspel och livskvalitet förbättras för målgruppen.

 

Projektets målgrupp är cirka 100 unga (t o m 18 år) med intellektuella

funktionsnedsättningar i Skåne. Både flickor och pojkar deltar i

projektet. Deltagarnas föräldrar, syskon, vänner, anhöriga och kompisar

är viktiga medskapare i projektets aktiviteter.

Projektet genomförs med workshops, skapande aktiviteter, lärande och

studiebesök, läger, film bok och en offentlig utställning.

 

Projektsamordnare är Jessica Hultzén som tidigare har arbetat som projektledare för Arvsfondsprojektet Unga i Grunden (för unga med intellektuella funktionsnedsättningar), för EU-projektet i offentlig och privat regi samt med film, teater och skapande verksamhet för unga.

 

Jessica Hultzén

Tel , 0708-78 08 87 grunden.sosk@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Kontakt

Adress: Föreningen Grunden Sydöstra Skåne, Oskarsgatan 7c 271 32 Ystad

Telefon: 0708-78 08 87 

Email : grunden.sosk@hotmail.com

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved