Fritidsprogram

Fritids- programmet

4 februari - 7 juni 2019

Fritidsprogrammet för LSS- verksamheten inom

Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommuner.

 

 

Fritid LSS

Verksamheten riktar sig till personer med funktionsvariation enligt LSS i Simrishamn,

Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad kommun. Fritidens uppdrag är att skapa möjlighet till en aktiv fritid. I fritidsprogrammet hoppas vi att du ska finna roliga och intressanta aktiviteter som passar just dig. Vi samarbetar med Studieförbund, föreningar, habilitering, organisationer och kommunala verksam- heter i Skåne. Vi samordnar de olika aktiviteterna med kommunerna, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Skurup och Ystad. 

 

 

Eva Åkesson

Tel: 0411- 577 204 Mobil: 0709-477 204 eva.akesson@ystad.se

Ystad, Sjöbo och Skurup

Magnus Lellky

Tel: 0411- 577 204

Mobil: 0766-074 724 4magnus.lellky@ystad.se

 

 

 

Ingalill Malmgren

Tel: 0414- 819 333

Mobil: 0709-819 256 ingalill.malmgren@simrishamn.se

 

Christina Rohlin

Tel: 0417-18432

Mobil: 0709-958 432 christina.rohlin@tomelilla.se

INFORMATION KRING AKTIVITETER

För att allt ska fungera bra vill vi att du först läser igenom informationen ordentligt.

Anmälan:

Du skall anmäla dig till respektive Fritid LSS i din kommun. Du kan ringa eller maila. När du anmäler dig skall du uppge namn, telefonnummer, om du behöver transport till och från aktiviteten. Anmäl dig senast sista anmälningsdagen. Uppge om du är rullstolsburen.

Planera din fritid och ta gärna hjälp av någon du känner.

Tid:

Under varje arrangemang står tiden för aktivitetens längd. Restiden till aktiviteten är inte inräknad.

Mat:

Är du vegetarian,livsmedelsallergisk eller i behov av annan kost måste du anmäla detta vid bokningen.

Bekräftelse:

Du får en bekräftelse skriftligt, per mail eller per telefon att du är anmäld.

På bekräftelsen står pris för aktivitet och resa samt plats och tid för avresa och hemkomst.

Inställd aktivitet:

Vid för få anmälningar kan Fritid LSS besluta att inte genomföra aktiviteten.

Avbokning:

Det är viktigt att du avbokar dig om du inte kan följa med på aktiviteten. Du måste avboka dig 5 dagar innan aktiviteten annars får du betala aktuella kostnader. Kom ihåg att avboka på vår telefon,

svarar vi inte kan du prata in på vår telefonsvarare.

Mobiltelefon använder vi kvällar och helger i samband med aktiviteten. Du ser i bekräftelsen vilken fritidspersonal som jobbar.

FÖRENINGAR

Grunden Sydöstra Skåne

Grunden är till för dig med en intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. Grunden är en politiskt obunden förening, där det är du som bestämmer. Man verkar för delaktighet, medbestämmande och inflytande, samt dina rättigheter och skyldigheter i samhället. Framför allt ska du ha kul i föreningen.

Aktiviteter som är samordnade med Fritiden LSS är för både medlemmar och icke medlemmar. Aktiviteter som Grunden anordnar själva är bara för medlemmar. Ibland ordnar vi även kurser.

Grunden

Adress:Aktivitetshuset Hyllegatan 14, Ystad

Medlemsavgift: 80kr

Stödmedlem:Lars-Ola Nilsson 0725-567 655

Bankgiro nr:474-4777ontakt:

Mail: grunden.sosk@hotmail.com

Grunden består av en styrelse och dess medlemmar c:a 50 personer. Vi har möte en gång i månaden. Till vår hjälp har vi coacher från Fritid LSS i Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Skurup och Sjöbo kom- mun.

Årsmöte hålls 27 mars i Simrishamn.

FF Österlen

Adress: Medlemsavgift: Bankgiro: Kontakt: Hemsida:

200 kr

5923-6505

Mikael Engström 0706-221 362 www.laget.se/FFOSTERLEN

Fritidsföreningen Österlen

FF Österlen är en förening för personer med funktionsvariationer.

Aktiviteterna inriktar sig främst på idrott men det är tänkt att det även skall finnas andra aktiviteter om det finns intresse. De flesta aktiviteterna samordnas med fritiden i de fem kommunerna.

Alla som deltar i FF Österlens aktiviteter måste vara medlemmar och i medlemsavgiften ingår en försäkring som täcker alla aktiviteter.

Kontakt

Adress: Föreningen Grunden Sydöstra Skåne, Oskarsgatan 7c 271 32 Ystad

Telefon: 0708-78 08 87 

Email : grunden.sosk@hotmail.com

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved